YalnızFM

Hekayə

Cəlil Məmmədquluzadə – Bəlkə də qaytardılar

Yay fәslini iki dәfә mәn Bakıda keçirmişәm. Mәlum ki, istidәn yayda evdә oturmaq olmur, hamı tökülür bulvara. Mәn dә qeyri yaranmışlar kimi hәr gün bulvara çıxmışam; çünki dәryanın sәrin yerindәn savayı Bakının istisindәn qeyri bir nicat yoxdur. Vә hәr gün bir vaxt bulvara gәlәndә gözüm o üzdә-bu üzdә olub ki,[…]

Davamı »

Cəlil Məmmədquluzadə – Hamballar

Tarixi-miladinin 1921-ci ilindә,– ki bolşevik inqilabının Bakıda ikinci ili idi,–tәzә Kommunist hökumәti var qüvvәtini vә hәvәsini mәmlәkәti düzәltmәyә sәrf etmәkdә idi,–mәn dә qohumlarımızın birinin evindә yaşayırdım. Qabaqca mәnzil tapmaq fikrinә düşdüm. Rәfiqlәrimin kömәkliyi ilә vә idarәlәrin sayәsindә mәnzil dә tapdıq; ancaq mәnә verilәn üç otağın nә bir stol-kürsüsü vardı ki,[…]

Davamı »

Cəlil Məmmədquluzadə – Buz

Mәn on yaşında, ya bәlkә bir qәdәr dә artıq olardım. Xalam azarlamışdı. Hacı Mirzә Sәttar hәkimi gәtirmişdilәr ki, baxsın vә müalicә elәsin. Demәk, xalamın xәstәliyi o qәdәr dә ağır deyildi vә bunu mәn ondan ötrü deyirәm ki, o vәdәlәr, yәni qırx il bundan qabaq bizim şәhәrdә iki nәfәr müsәlman hәkimi[…]

Davamı »

Edqar Allan Po – Morq küçəsində qətl

İnsan zəkasının həyat hadisələrini təhlil etmək qabiliyyəti az öyrənilir. Biz insanın qabiliyyətinə yalnız gördüyü işin nəticəsinə görə qiymət veririk. Məlumdur ki, qeyri-adi istedadlı bir adam üçün təhlil etmək bacarığı əsl həzz mənbəyidir. Güclü adam qüvvəsiylə qürrələnib, əzələlərini işlətməyə vadar edən təmrinlərdən ləzzət aldığı kimi, analiz edən şəxs də mənəvi fəaliyyətində[…]

Davamı »

Emil Aliyy – Min bir Qadın

Bir qadın var idi … Sevdiyi oğlanın verdiyi vədlərə inanaraq evlənmək adı altında ona qoşulub qaçmışdı. Üstündən təqribi 8 ay keçsə də daha evlənməmişdilər və üstəgəl qadın hamiləliyin son aylarında idi. Halbuki oğlanın əslində başqa bir qadın ilə evli olması və ona heç bir şey demədən anidən tərk etməsi üstünə,[…]

Davamı »